آموزش گرامر انگلیسی با فیلم _ قسمت چهارم


در: فیلم آموزشی    3     شهریور     admin

در این درس به سه حرف اضافه in, on, at میپردازیم. شاید برای بسیاری از شما سوال شده باشد که تفاوت این حروف اضافه در چیست؟

آموزش گرامر انگلیسی با فیلم _ قسمت سوم


در: فیلم آموزشی    2     شهریور     admin

زمان حال استمراری در برخی مواقع می تواند برای بیان جمله ای در آینده استفاده شود. معمولا اگر برای آینده برنامه مشخصی داشته باشید، از این ساختار استفاده می کنیم.

آموزش گرامر انگلیسی با فیلم _ قسمت دوم


در: فیلم آموزشی    2     شهریور     admin

در این سری ویدئوهای گرامری و دستور زبان انگلیسی، به چهار مبحث پایه و حائز اهمیت می پردازیم. با دانستن و یادگیری این مباحث نه تنها جملات متعددی می توانید بسازید، بلکه در مکالمات انگلیسی نیز می توانید بکار ببرید.

آموزش گرامر انگلیسی با فیلم _ قسمت اول


در: فیلم آموزشی    1     شهریور     admin

گرامر و دستور زبان انگلیسی بخشی جدانشدنی از این زبان است. برای تقویت مهارت های نگارشی و همچنین نامه نگاری، دانستن گرامرانگلیسی لازم است.