روش های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم


در: مقاله ها    21     مرداد     admin

یادگیری زبان انگلیسی ، تفاوت های بنیادین زیادی با یادگیری زبان مادری دارد. تکنیک ها، استراتژی ها و روش های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم، با هدف دستیابی به نتایج یادگیری طراحی می شوند...

یادگیری زبان انگلیسی در خانه با لباس راحتی


در: مقاله ها    20     مرداد     admin

بسیاری از افراد، وقت و یا حوصله شرکت در کلاس های آموزشی حضوری را ندارند و نمی توانند در ساعات تعیین شده در دوره های زبان انگلیسی شرکت کنند. در چنین مواقعی یادگیری زبان انگلیسی بسیار دشوار خواهد شد.

Articles (a, an)


در: فیلم آموزشی    20     مرداد     admin

در این مطلب یاد می گیریم چه موقع از a و چه موقع از an استفاده کنیم.

look on the Bright side


در: فیلم آموزشی    20     مرداد     admin

زبان آموزان عزیز ، در این ویدئو می خواهیم یک اصطلاح یاد بگیریم .

عاشق ما شده ای ؟؟؟

شروع کنید (: